HURDA BAKIR ALIMI

HURDA BAKIR ALIMI

HURDA BAKIR ALIMI

Türkiye’nin en önemli yeraltı kaynaklarından birisi olan bakır doğada serbest ve bileşik olarak iki halde bulunmaktadır. Değerli madenler arasında sayılan bakır altın ve gümüş gibi madenlerin arasında sayılır. Saf, Oksitli ve Sülfürlü bakır olmak üzere 3’e ayrılır. Elektrik iletkenliği yüksek olan bir element olduğu için özellikle kablo yapımlarında ve elektrik iletkenliği gerektiren sair yerlerde kullanılır. Hurda bakır alımının konusu ise kullanım ömrünü tamamlamış ya da başka bir sebep yüzünden kullanım dışı kalmış olan kablo, makine ve diğer kaynaklardan elde edilen bakır hurdasının geri dönüştürülerek katma değer kazandırılması ve tekrardan piyasaya sunulmasıdır.


    Hurda bakır alımının bir sonucu olarak doğada kıt mal olarak adlandırılan yani doğada az bulunan ve sınırlı rezervleri olan bakır madeninin doğada tükenmesi yavaşlamış olmaktadır çünkü eğer geri dönüşümü yapılmamış olsa doğadan çıkarılması gereken bakır madeni miktarı artacaktır. Geri dönüştürülen bakır deniz taşıtları, elektronik aletler ve otomotiv sektöründe güncel olarak kullanılmaktadır. Hurda bakır fiyatları demir, krom ve alüminyum gibi madenlerin fiyatlarına kıyasla daha yüksek değerden yapılmaktadır.


    Genel özellikleri sebebiyle bakırın kullanım alanının çok geniş olması, çok kolay işlenebilir olması ve yapısı sayesinde birçok alanda kendine kullanım sahası bulan bakır bu nitelikleri sebebiyle geri dönüşüm sektörünün önemli sacayaklarından birisidir. Bu durum hurda bakır alımının önemini ortaya koymaktadır. Bu kadar çok kullanım alanı olan bir maden olarak bakır, hurda olarak toplanıp geri dönüştürülmezse kısa sürede tükenecektir. Hurda bakır toplanması sonucu elde edilen bakır toplam bakır üretiminin büyük paydasını karşılamakta bu şekilde doğal kaynaklardan, zamandan ve yeni üretim maliyetleriyle birlikte enerjiden tasarruf edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen sertifikanın sağladığı yetkiyle yapılan hurda bakır alımlarında ürünler KDV kanununa göre katma değer vergisinden muaftır. Gelişmiş ülkelerin geri dönüşüme ne kadar önem verdiği göz önünde bulundurulduğunda hurda bakır alımının ve genel olarak hurda alımının ekonomi için ne kadar önemli olduğu anlaşılabilecektir. Birçok gelişmiş ülkede sanayi yapılanmalarının ardında yüksek düzeyde geri dönüşüm faaliyetlerinin etkisi göze çarpmaktadır bu ise hurda bakır alımının ülkenin gelişmişliğindeki yerini göstermektedir.


Paylaş: